Tập huấn cá nhân (1 kèm 1)
  • Tập luyện 1 kèm 1 theo trình độ của người học từ cơ bản đến chuyên sâu
  • Thời gian 1 giờ x 3 buổi x 4 tuần
  • Địa điểm các sân trong hệ thống CL57PRO
  • Bao gồm Phí sân + HLV tập luyện
  • Tặng Áo tập luyện + Ưu đãi Combo
  • Tham gia Sự kiện & Hoạt động CL57PRO
  •  
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn giải pháp

Tìm kiếm
Quảng cáo