Tập huấn theo yêu cầu Trường học

Liên hệ

Tập luyện cầu lông cho Học sinh và Sinh viên của các Trường

Đăng ký tư vấn

Tập huấn theo yêu cầu Doanh nghiệp

Liên hệ

Tập luyện cầu lông dành cho nhân viên, tập huấn thi đấu Giải,...trong Doanh nghiệp  

Đăng ký tư vấn

Tập huấn nhóm cố định

Liên hệ

Tập luyện cầu lông theo yêu cầu nhóm bạn bè, gia đình,... với sự hướng dẫn của HLV

Đăng ký tư vấn

Tập huấn cá nhân (1 kèm 1)

Liên hệ

Tập luyện cầu lông cá nhân cùng HLV (1 kèm 1)

Đăng ký tư vấn

Triển khai Giải pháp quản lý cầu lông

Liên hệ

Giải pháp công nghệ quản lý đào tạo cầu lông hiệu quả với chi phí tối ưu

 

Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn giải pháp