Tập huấn nhóm cố định
  • Chương trình tập luyện cầu lông theo yêu cầu Nhóm cố định
  • Số lượng <= 6 thành viên
  • Thời gian 1 giờ x 3 buổi x 4 tuần
  • Địa điểm các sân trong hệ thống CL57PRO
  • Bao gồm Phí sân + HLV hỗ trợ tập luyện
  • Tặng Áo tập luyện + Ưu đãi Combo
  • Tham gia Sự kiện & Hoạt động CL57PRO
  •  
Đăng ký tư vấn

Đăng ký tư vấn giải pháp

Tìm kiếm
Quảng cáo